/

4 Yorum

Özkan IŞIK

30.03.2020 01:48

Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır. Virginia'daki Hampden-Sydney College'dan Latince profesörü Richard McClintock, bir Lorem Ipsum pasajında geçen ve anlaşılması en güç sözcüklerden biri olan 'consectetur' sözcüğünün klasik edebiyattaki örneklerini incelediğinde kesin bir kaynağa ulaşmıştır.

  • 5

Tuna Ak

05.11.2021 06:03

Bu bir yanıt mesajıdır

  • 5

Ahmet Kaya

06.11.2021 10:03

Yanıta yanıt

  • 5

Deniz Çakır

05.11.2021 06:26

Başka bir yorum

  • 5